Uslovi korištenja

Opšti uslovi korištenja Internet strane www.citroen.ba

Ovaj je internet portal namijenjen za lično korištenje posjetitelja. Za pristup ovom internet portalu i njegovo korištenje vrijede ovi opći uslovi koji su detaljno opisani u nastavku te relevantno zakonodavstvo. Prijavom i pristupom internet portalu www.citroen.si posjetitelj bezuslovno i u cijelosti prihvaća sve odredbe koje sadrže ovi opći uslovi.

Sadržaj rubrika:

 1. Pravo na intelektualno vlasništvo

 2. Informacije koje se odnose na proizvode i usluge

 3. Usluge

 4. Hiperlinkovi

 5. Pravo koje se primjenjuje i nadležni sud

 6. Ograničenje odgovornosti

 7. Ažuriranje

 8. Kolačići (cookies)

Internetske stranice objavljuje društvo C Automobil Import d.o.o., (u nastavku Citroën) sa sjedištem u LJUBLJANI na adresi Barjanska 54, 1000 Ljubljana.

Kontakt s nama: https://citroen-si-sl.custhelp.com/app/ask

1. Pravo na intelektualno vlasništvo

Citroën obavještava korisnike ovog internet portala da su brojni elementi na ovim internetskim stranicama:

 1. zaštićeni zakonima o autorskim pravima: to se može odnositi na fotografije, članke, skice, animirane sekvence, modele vozila...;

 2. zaštićeni zakonima o robnim markama: ovdje se radi o robnoj marki Citroën, robnoj marki "Double Chevron" (dvostruka strelica koja predstavlja logotip Citroëna), robnoj marki i logotipu PSA Peugeot Citroën i robim markama modela vozila koji se pojavljuju na internetskim stranicama.  

  Sva prava su pridržana. Korisnik može koristiti sadržaje na Internetskim stranicama isključivo za svoje lično, nekomercijalno korištenje. Svaki drugi oblik korištenja sadržaja Internetski stranica (na primjer kopiranje, reproduciranje, distribuiranje...) u komercijalne svrhe je zabranjen.

2. Informacije koje se odnose na proizvode i usluge

Informacije i ilustracije na stranicama ovog internet portala zasnovane su na tehničkim karakteristikama koje su na snazi u trenutku postavljanja na internet ili ažuriranja raznih stranica internet portala. Paketi opreme, predstavljeni na vozilima na ovom internet portalu mogu s obzirom na verziju biti dio serijske opreme ili opreme uz nadoplatu pa za određenu verziju nisu predviđeni. U okviru politike stalnog poboljšavanja proizvoda, Citroën može u bilo koje doba promijeniti tehničke karakteristike, opremu, opcije ili nijanse boja vozila.

Ujedno trenutne tehničke reprodukcije ne omogućavaju vjerne reprodukcije boja. Modeli i/ili verzije, predstavljeni na ovom internet portalu, te sva njihova dodatna oprema, opcije i dodaci su oni koji su u prodaji u BIH. Mogu se razlikovati po pojedinim državama i nisu nužno uvijek u ponudi u svim državama svijeta. U svakom slučaju, informacije na ovom internet portalu imaju opće značenje i nemaju ugovornu vrijednost.

Osim toga, sve navedene cijene su samo preporučene prodajne cijene za BiH od strane C Automobil Import d.o.o. i za članove njene servisno prodajne mreže nisu obvezujuće. Upozoravamo vas da prodaju, odnosno, stvarnu rezervaciju vozila omogućava samo potpis na dokumentu Narudžba vozila tj. rezervacija kod prodavača.

3. Usluge

Usluge na ovom internet portalu mogu ponuditi partnerski članovi mreže Citroën. Za rezervne dijelove i dodatke navedene su informativne cijene bez montaže osim u slučaju cijene paketa usluga. Ti paketi usluga vrijede samo za navedeni period.
Trgovačka mreža Citroën vam je na raspolaganju za sva vaša pitanja o proizvodima i uslugama koji su predstavljeni na našem internet portalu.

Upozoravamo vas da su članovi servisno prodajne mreže Citroën nezavisni trgovci koji slobodno mogu određivati svoje cijene te se prema vlastitoj odluci uključiti u akcije koje nudi Citroën (uključujući i pakete usluga). C Automobil Import d.o.o. se izvinjava jer brošure i tehnička dokumentacija vozila koje su objavljene i postavljena na web stranicu www.citroen.ba nisu prevedene na jedan od tri zvanična jezika u Bosni i Hercegovini.

4. Hiperlinkovi

Prije postavljanja hiperlinkova na internet portal www.citroen.ba potrebno je dobiti pismenu prethodnu suglasnost Citroëna.
Citroën ni u kom slučaju ne odgovara za sadržaj te proizvode ili usluge koje nude internet portali koji imaju hiperlink ili neku drugu vezu s internet portalom www.citroen.ba.

5. Pravo koje se primjenjuje i nadležni sud

Na eventualne sporove iz naslova korištenja internet stranica primjenjuje se slovensko zakonodavstvo. Za rješavanje eventualnih sporova nadležan je sud u Ljubljani.
Ovu pravnu obavijest Citroën može bilo kada promijeniti bez prethodne obavijesti. Korištenjem internet stranica korisnik potvrđuje da je prihvatio ovdje opisane uslove i da se s njima slaže.

6. Ograničenje odgovornosti

Internet portal www.citroen.ba koristite isključivo i u cijelosti na vlastitu odgovornost. Društvo C Automobil Import d.o.o. i članovi njegove mreže ne odgovaraju za direktnu ili indirektnu štetu kao što je materijalna šteta, gubitak podataka ili programske opreme i financijska šteta koje bi mogle nastati zbog korištenja ovih internet stranica ili s njima povezanim internet stranicama.

Upozoravamo vas na činjenicu da za neke proizvode ili usluge koji su predstavljeni na internet portalu www.citroen.ba u nekim državama mogu vrijediti posebna pravila ili ograničenja i/ili zabrane. Slijedom toga morate provjeriti da zakon u državi iz koje se prijavljujete dozvoljava pristup internet stranicama www.citroen.ba.

7. Ažuriranje

Društvo C Automobil Import d.o.o. pridržava pravo izmijene i ažuriranja općih uslova i/ili svih elemenata, proizvoda i usluga predstavljenih na ovim internetskim stranicama bez prethodnog upozorenja. Zbog svih tih izmjena korisnici moraju pročitati ove opće uslove kod svake prijave u sistem.

8. Kolačići (cookies)

Ovaj internet portal sadrži sistem kolačića. Zato obavještavamo korisnika da se za vrijeme posjete ovim internet stranicama na njegov kompjuter mogu automatski spremiti kolačići. U vaš osobni kompjuter ili drugi uređaj pošaljemo jedan ili više kolačića (male datoteke koje sadrže niz slova) da na jedinstven način prepoznamo vaš internetski pretraživač.

Kolačići bilježe Vaš način korištenja internet portala: trajanje posjete na internetskim stranicama, odlazak s internetskih stranica, posjećene stranice. Zahvaljujući tim podacima možemo zaključiti koji su elementi najvažniji i tako poboljšati internetske stranice. Dakle, te kolačiće koristimo s ciljem poboljšanja kvalitete naših usluga. Ti kolačići ni u kom slučaju ne sadrže osobne informacije.  Korisnik može onemogućiti slanje kolačića tako da promijeni postavke svog internet pretraživača.


Želimo vam prijatno razgledanje naše web stranice !