Sistem za mjerenje raspoloživog mjesta za parkiranje

Pomoć pri kretanju na kosini sistem je koji sprječava neželjeno pomicanje vozila na kosini kad vozač otpusti papučicu kočnice.

Pomoć pri kretanju na kosini djeluje na nagibima većim od 3 % tako što koči vozilo dvije sekunde. Vozač tada može opušteno prebaciti nogu s papučice kočnice na papučicu gasa.

Pomoć pri kretanju na kosini nedvojbeno pripomaže vožnji bez stresa jer vozač više ne mora držati ravnotežu između papučice kvačila i gasa.

Sistem pomoći pri kretanju na kosini dostupan je na:


 • C3
  već od 25.903 KM


 • NOVI C4 & Ë-C4
  već od 39.295 KM


 • Berlingo | Ë-Berlingo
  već od 42.390 KM


 • Berlingo VAN
  već od 40.852 KM


 • Jumpy
  već od 59.112 KM


 • Jumper
  već od 48.580 KM

 • 1
 • 2
 • 3